Voorwaarden - Van den Belt - Schilder Workshops
50739
page-template-default,page,page-id-50739,eltd-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,borderland-ver-1.6, vertical_menu_with_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Voorwaarden

Overeenkomst

Offertes van Vandenbelt-workshops zijn 4 weken geldig. Een overeenkomst komt tot stand als door client de offerte schriftelijk (evt. per e-mail) wordt geaccordeerd.

Prijs

De prijzen voor bedrijven/instellingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Prijzen voor particulieren zijn inclusief BTW.
Eventuele zaalhuur en horecagebruik komen voor rekening van client, tenzij anders overeengekomen.

Betaling

Particulieren dienen de kosten van de workshop minimaal 3 dagen voor de datum van de workshop over te maken, of op de dag van de workshop contant te betalen. Bedrijven en organisaties dienen het faktuurbedrag binnen 2 weken na faktuurdatum te betalen.

Aansprakelijkheid

Vandenbelt-workshops is niet aansprakelijk voor schade die tijdens of als direct gevolg van een workshop door client wordt geleden, tenzij de schade een direct gevolg is van grove nalatigheid of schuld van Vandenbelt-workshops.

Annulering

Als een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering tot 10 dagen voor de dag van de workshop: 25% van de overeengekomen som.
Bij annulering tot 3 dagen voor de dag van de workshop: 50% van de overeengekomen som.
Bij annulering binnen 3 dagen voor de dag van de workshop: de volledig overeengekomen som.

Als het aantal deelnemers minder is dan het overeengekomen aantal, vindt alleen dan restitutie plaats als dat tot 10 dagen voor de dag van de workshop wordt gemeld. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het verschil tussen de oorspronkelijk overeengekomen som en de nieuwe verschuldigde som.